Verksamhet

Klinga Teknik AB är ett företag vars bas är konstruktionstjänster inom industriell teknik.

Vi erbjuder främst konsulttjänster inom området maskinteknik med tyngdpunkt på utveckling och konstruktion inom process-, verkstads- och tillverkningsindustrin. Vi är främst nischade mot pipeing.