Tjänster

Vår specialkompetens är inom rör där vi kan erbjuda lång erfarenhet och stora kunskaper såväl som nya perspektiv och lösningar. Vi har expertkunskaper inom verktygen PDS och Catia.

Vi erbjuder även expertis inom allmänna maskinkonstruktioner, hållfastighetsberäkningar, och pipeing.

Våra huvudsakliga arbetsverktyg är AutoCad, Catia, Microstation, PDS, Multiframe, CAE Pipe.

 
Webmaster Jenny Ekelund