Marknad

Våra huvudsakliga uppdragsgivare återfinns inom tillverknings- och processindustrin.

Vi har även arbetat med projekt inom områden som rökgasrening inom pappersmassa- och sockerindustrin, tegelindustrin,konstruktion av handtruckar och truckar samt automatiska lagrings- och materialhanteringssystem.